Zwroty i Reklamacje

Produkty marki Lazy Sundays zostały stworzone z dbałością o każdy szczegół. Jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci produkt wolny od wad.
Jeżeli jednak stwierdzisz, że produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, możesz złożyć reklamacje.

Zakres i zasady naszej odpowiedzialności (rękojmi) za wady oraz Twoje uprawnienia reguluje Kodeks cywilny w art. 556 – 576.

Jeśli stwierdzisz wadę produktu, powinieneś nas o tym poinformować, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Możesz w tym celu skorzystać z formularzy: reklamacyjnego oraz odstąpienia od umowy.